AB-C štúdio Liptovský Mikuláš

2% z daní

Ďakujeme.

AKO POSTUPOVAŤ

Nájdete na tomto odkaze.

ÚDAJE OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA NA ÚČELY POUKÁZANIA 2% Z DANE:

Právna forma: Občianské združenie

Obchodné meno: AB-C

Sídlo: Vranov 558/10, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 50617567

Bankové spojenie: SK7483300000002001899408

Vaše príspevky využijeme na zvelebenie nášho AB-C Štúdia. 

Napr. chceme kúpiť nové pomôcky na cvičenie. Veľmi pekne Vám ďakujeme. :-)

AB-C štúdio Liptovský Mikuláš